پایان نامه بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

متن کامل پایان نامه  با عنوان : بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

موضوع پایان نامه :

بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول : کلیات

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت وضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

سئوالات پژوهش

تعاریف عملیاتی

۱ـ پیشرفت تحصیلی

۲ـ وضعیت جسمانی

۳ـ نیروی عضلانی

۴ـ چابکی

۵ـ استقامت عضلانی

۶ـ سرعت

فصل دوم: پیشینه تحقیق

زمینه نظری مسأله مورد پژوهش

نظرات اسلام واندیشمندان اسلامی

اهداف تربیت‌بدنی

ورزش به عنوان یک درس اصلی دردبستان

آثار جسمانی تربیت‌بدنی برکودکان

فیزیولوژی ورزش

آثار تربیتی تربیت‌بدنی در کودکان

حب ذات

نشاط آفرینی

گسترش جهان بینی

روان شناسی آمادگی جسمانی

شخصیت وآمادگی جسمانی

تقویت خود مفهومی

کاهش اضطراب

اثر آرام کننده

کاهش فشارهای عصبی

نقش ورزش و ارتقای توانمندیهای روحی و

جسمی‌دانش آموزان ابتدایی

الف ـ نقش ورزش در جلوگیری از بیماریها وسلامت جسم

ب ـ نقش ورزش درایجاد نشاط

ج   ـ نقش ورزش در ایجاد ارتباط با دیگران و تقویت روحیه گروهی

د ـ نقش ورزش در رشد عقلانی و فکری دانش آموزان وپیشرفت تحصیلی

مطالعات انجام شده در خارج از کشور

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

جامعه آماری

حجم و نمونه و شیوه نمونه گیری

مراحل تحقیق

ابزار پژوهش

۱ـ آزمون آمادگی جسمانی

۲ـ کارنامه دانش آموز

روش های تحلیل داده ها

 فصل چهارم: توصیف داده ها

مقدمه

توصیف و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

محدودیتها

محدودیت های زمانی

محدودیت مکانی

پیشنهاد به مسئولین

پیشنهاد به معلمین

پیشنهاد به محققین

منابع

مقدمه:

شکر و سپاس خدایی را که به ما توانایی و نیرو داد و قدرت بخشید تا او را بشناسیم و توفیق داد تا بتوانیم ارزش نعمتهای بیکران او را پاس داریم و حمد و سپاس می‌گوییم خدایی که به قلم تحرک بخشید و به کاغذ پذیرش و به عقل حکم کرد که واسطه ای شود تا بین عقل وجسم پیوند برقرار کند. افلاطون می‌گوید در اثر تربیت جسم و روح ما انسان به بلندترین پایه جمال و کمال می‌رسد و بنابراین عالی تر و مقدس تر از تربیت فنی شناخت و تعلیم و تربیت می‌تواند به رشد و ارتقاء جسمانی و روحانی انسان کمک نماید ونیازهای فرد و اجتماعی، اقتصادی انسان را تأمین کند.

حرکت و جهش از ویژگیهای حیات انسان است و دارای انگیزه و ریشه ای در سرشت او و عاملی برای رشد و سلامت و نشاط اوست انسان نیازمند حرکت و ناگزیر از حرکت، تربیت‌بدنی از آنجا که منجر به سلامت جسمانی می‌شود همواره مورد توجه بوده است. ورزشهای امروزی که صور مختلفی دارند از آن جهت که فعالیتهای جسم را بهبود می‌بخشد و نشاط و شادابی را به جسم هدیه می‌دهند جزء لاینفک آموزش و پرورش هر کشوری است .اهداف تقویت قوای جسمانی در تاریخ انسان عبارتست از حفظ سلامت، تعلیم بهداشت، رشد و تقویت قوای جسمانی، آمادگی برای فعالیتهای دفاعی، کسب شادابی و نشاط و نیل به موفقیت در وظایف حرفه ای و شغلی بوده است.

بیان مسئله:

امروزه در دنیای قرن بیست و دوم همه چیز با علم و تحقیق علمی‌یعنی مشاهده و ‌آزمایش پیوند خورده است تربیت‌بدنی نیز نمی‌تواند جدای از علم باشد. تربیت‌بدنی از علوم گوناگون بهره می‌گیرد و با بکار گرفتن روش های علمی می‌کوشد از راه کشف قوانی علمی وقوانین فیزیکی مربوط به حرکت به موثرترین و بهترین نحوه رشد هر یک از حرکتهای بدنی دست یابد و حیطه عمل خود را گسترده تر بسازد.

با توجه به تنوع فعالیتهای بدنی کوشش هایی در این جهت توسط دانشمندان انجام می‌گیرد . در پی پاسخ به این سئوال بسیار مهم است که چه نوع فعالیتی و چه نوع برنامه ورزشی و با چه شدتی و با چه مدت زمانی باید صورت گیرد تا در رشد و توسعه قوای ذهنی و در بالا بردن بهره هوشی واستعداد دماغی افراد موثر باشد.

از سوی دیگر برنامه‌های تربیت‌بدنی مورد نظر در چه سنی باید اجرا شود تا تأثیرات واقعی خود را در رشد و تحول هوش و پیشرفت تحصیلی برجای گذارد.

از بدو ورود تربیت‌بدنی به عنوان یک ماده درسی همواره تعدادی از مسئولین دست اندر کار بر این عقیده بوده اند که فعالیت بدنی در مدرسه به عنوان امر حاشیه ای و برنامه پر کن محسوب می‌گردد. و این طرز تفکر باعث گردیده است که درس تربیت‌بدنی جدی گرفته نشود. از سوی دیگر تعداد زیادی از دانش آموزان وقتی را که باید صرف پرداخت به مطالعه نمایند بیشتر از حد معمول صرف پرداختن به فعالیتهای ورزشی می‌نمایند که پیامد این مسئله عقب ماندگی در سایر دروس و پائین آمدن معدل اکثر این افراد می‌باشد. 

بازتاب این موضوع در جامعه آن است که ورزشکاران را افرادی تنبل و عقب افتاده از (جوانب تحصیلی) تصور نمایند و به بیان عامیانه و فکر آنها را در بازوان قوی آنان تصور نمایند.

لذا لازم بود تا تحقیقی در این خصوص که ورزش و‌آمادگی جسمانی اثری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد انجام و حقایق امر پیشتر آشکار گردد، شاید نگرشهای اجتماعی نسبت به این موضوع منطقی گردد.

 اهمیت و ضرورت پژوهش:

بدون شک تربیت‌بدنی و ورزش یکی از اجزاء لاینفک جامعه بشری محسوب می‌گردد در واقع تضمین سلامتی و شادابی تک تک افراد جامعه تا حد زیادی بستگی به میزان پرداختن آنها به فعالیتهای بدنی وورزشی دارد. مسلماً چنانچه پرداختن به یک فعالیت حرکتی از اصول و قاعده معین منطقی و حساب شده متابعت نماید، نتایج آن برنامه حرکتی منطقی و مثبت وسازنده خواهد بود و در غیر این صورت چه بسا ضرر و زیان حاصله بیشتر از سود و منفعت آن باشد. 

آموزش و پرورش فیزیکی نیز یکی از ارکان اصلی و زیربنای هر کشور می‌باشد در واقع کلیه نیازهای هر کشور از طریق آموزش و پرورش آن کشور تامین می‌شود. برنامه ریزان تعلیم و تربیت سعی می‌کنند مطالبی را به عنوان محتوای آموزشی در مدارس قراردهند که در راستای براورد نیازهاو منافع ملی و میهنی باشد از جمله این مطالب گنجانیدن درس تربیت‌بدنی و ورزش در برنامه‌های درسی مدارس می‌باشد مسلماً تربیت‌بدنی به عنوان یک ماده درسی در مدارس هنگامی می‌تواند مثمر ثمر واقع گردد که اهمیت و ارزش خود را نمایان سازد که تابع نظم و قانون مشخص شده‌ای باشد که علمای تعلیم و تربیت برنامه ریزان امورآموزشی معین نموده اند تنها در این صورت است که تربیت‌بدنی به عنوان یک ماده درسی قابل بحث و تعمیق است.

پر واضح است که انجام هر کاری ولو ابتدایی ترین امر زندگی بدون تهیه برنامه قابل انجام نیست. در برنامه ریزیها باید تعمق و تفکر نمودو فرضیات را‌آزمایش کرد و سپس بهترین راه را انتخاب کرد. خوشبختانه در برنامه ریزیهای آموزشی درس تربیت‌بدنی در مدارس این مشکل را تا حد زیادی برطرف گردیده است.

به طور کلی نگرش والدین دانش آموزان معلمین اولیه مدرسه و افراد جامعه نسبت به تربیت‌بدنی متفاوت است. عده ای از آنها با نظر مثبت وسازنده به آن توجه می‌کنند پاره ای افراد هم جنبه های منفی آن را مورد ملاحظه قرار داده اند این قبیل برخوردها واظهار نظرهائی که نسبت به تربیت‌بدنی می‌شود اعم از مثبت و یا منفی همگی بر اساس تجربه های شخصی و مشاهدات محدود افراد استوار است.

امروزه دلائل و شواهد علمی ارزش واهمیت یک برنامه خوب و غنی تربیت‌بدنی را بیان می‌دارد. مطالعاتی که روی دانش آموزان در سنین تحصیلی در کشورهایی که از لحاظ تربیت‌بدنی غنی هستند صورت گرفته می‌تواند انگیزه ای برای متخصصان تربیت‌بدنی کشور خودمان فراهم نماید تا اینکه نیازهای جسمی جوانان و نوجوانان را شناسایی کنند و یا طرح ریزی برنامه‌های کوتاه و بلند مدت پژوهشهائی در زمینه دست یابی بر میزان آمادگی جسمانی آنها به طور عینی صورت پذیرد.

انجام این گونه تحقیقات امری ضروری در زندگی روزمره جوانان و نوجوانان امروز و آینده سازان این مملکت محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه تشخیص ورزش ازتأثیر عوامل چون زمینه خانوادگی ، وضعیت اجتماعی، حمایت وتشویق دیگران و خصوصیات شخصیتی که بر موفقیت تحصیلی اثر می‌گذارد کاری مشکل است ولی در بررسیهای گروهی که به عمل آمده معدل ورزشکاران آموزشگاهها به طور کمی‌بالاتر از افراد غیر ورزشکار بوده و‌آنها به مدارج آموزشی بالا نیزعلاقه بیشتری داشته اند بر خلاف بعضی از مخالفین قهرمانی آموزشگاهها عقیده دارند ورزش دانش آموزان را از فعالیت تحصیلی باز می‌دارد وموجب بروز روحیه ناپایدار و مانع رسیدن به اهداف آموزشی می‌شود. طرفداران قهرمانی آموزشگاهها بر این عقیده اند که وقتی دانش آموزان در فعالیتهای مدرسه درگیر می‌شوند علاقه آنها به فعالیتهای تحصیلی افزایش می‌یابد و با بهره گرفتن از بازی می‌تواند بر بسیاری از مسائل و مشکلات آموزشی فائق آیند.

از سویی پرداختن به فعالیتهای ورزشی زمینه هایی را ایجاد خواهد نمود که موجبات عدم پیشرفت تحصیلی را برگردن تربیت‌ بدنی می اندازد در واقع شاید این امر چندان هم دور از واقعیت نباشد ،خستگی بدن و یا حاضر نشدن در کلاس درس برای شرکت در مسابقات و عوامل دیگر سبب می‌شود که موجبات عقب افتادگی فرد را فراهم نماید و از سوی دیگر بسیاری از اندیشمندان علوم زیستی بر این عقیده اند که جسم و ذهن امری تخکیک ناپذیر است چنانچه جسم قوی باشد، فکر و ذهن نیز تقویت می‌شود.

 پیشرفت علوم زیست شناسی و انسان شناسی باعث شده که نظریه « بمیدان تنت تا بماند روان » نه تنها کاملاً بی اصل و اساس بوده است بلکه نظرات و دیدگاه های دین مبین اسلام با پیشرفت علوم و تکنولوژی بیشتر ارزش واهمیت خود را نمایان ساخته است.

بلکه از معصومین (ع) روایت شده است که «المومن القوی خیر واجب من المومن الضعیف» معنا و مفهوم روایت موید آن است که قدرت مومن در تمام ابعاد مورد نظر قراردارد .قدرت مومن صرفاً بر نیروی جسمانی وی خلاصه نمی‌شود بلکه یک مومن باید در ابعاد جسمانی، اخلاقی، اجتماعی ،روانی، عقلانی و نیرو و قدرت کافی برخوردار باشد و از این روایت استنباط می‌شود که بین امور جسمی و سایر ابعاد نظیر ذهنی وفکری ارتباط همبستگی زیادی وجود دارد.

به بیان دیگر افرادی که به لحاظ جسمی قویتر باشند به لحاظ و درک و فکر قویتر می‌باشند عکس   قضیه هم نیزصادق است یعنی افرادی که به لحاظ ذهنی و فکری قویتر باشند در کسب مهارت های ورزشی قویتر بوده و موفقیت بیشتری از خود نشان می‌دهند.

با مطالبی که عنوان شد می‌توان ابراز نمود که داشتن ذهنیت غلط نسبت به برنامه‌های ورزشی بدون در نظر داشتن استدلالات منطقی و محکم شاید غیر منطقی باشد، آنچه که مهم است آن است که تفکر و اندیشه و به عبارتی فعالیتهای ذهنی نمی‌تواند از توانایی های حرکتی پایه جدا باشند، لذا مطالعه این حرکتها وپرورش آنان می‌تواند توانایی های ذهنی را تقویت و یا در صورت نیاز ترمیم نماید .نتایج قطعی واندکی وجود دارد که نشان می‌دهد برنامه‌های حرکتی و فراگیری موثر می‌شود اما لزوماً نمی‌تواند منطقی به اصلاح توانایی تحصیلی و یادگیری شود، ملاحظات بیشتر دراین مورد نشان می‌دهد که نقش تکامل زبان در یادگیری به طور نسبی در اغلب تئوریهای یادگیری مورد غفلت قرار گرفته است بالاخره ارتباط بین رشد حرکتی ویادگیری با ملاحظه کودکانی که دارای مهارتهای حرکتی بالایی بوده اما قادر به یادگیری خواندن و یا توفیق در سایر حیطه های تحصیلی نیستند و کودکانی که واجد مهارتهای چشمگیر تحصیلی بوده ولی از نظر اعمال حرکتی وفعالیتهای جسمی‌در سطح پایین تری قرار دارند می‌تواند زیر علامت سئوال برود.

بنابراین موارد فوق باعث گردید تا محقق درصدد برآید تا در این زمینه دست به بررسی و تحقیق بزند و کشف نماید که آیا آمادگی جسمانی و فعالیتهای حرکتی و بدنی می‌تواند نقش موثری در رشد و توسعه قوای ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۸۶

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***