پایان نامه دکترا بررسی فلسفه خانواده با تاکید برابعادساختاری وکارکردی ودلالت‌های تربیتی آن مبتنی برآموزه‌های قرآن

پایان نامه و علوم تربیتی     دانشگاه خوارزمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی گروه فلسفه تعلیم و تربیت  

بیشتر بخوانید

پایان نامه ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی

پایان نامه رشته معارف اسلامی  عنوان : ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی

بیشتر بخوانید